Budgetmotion 32/2016-2017

Tillhör ärendet: Jämställdhetspolitik
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Jämställdhetspolitik

 

Arbetsvärderingsprojektet fortsätter för att främja lika lön för likvärdigt arbete. Målsättningen är att landskapet

har jämställda löner 2020. För att möjliggöra att det också går att åtgärda de icke jämställda lönerna fonderas 1 miljon euro för ändamålet. Fonderingen finansieras från medel som inbesparas i samband med konkurrenskraftspaketet som träder i kraft 1.2.2017.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Jämställdhetspolitik

Sida:20

Följande text läggs till: För att möjliggöra att det går att åtgärda de löner som bedöms icke jämställda fonderas en miljon euro för ändamålet.

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

Veronica Thörnroos