Budgetmotion 3/2016-2017

Tillhör ärendet: Sjukhusapotek
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3 /2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sjukhusapotek

 

Ålands hälso- och sjukvård har för 2017 en budgetram om 87.380.000.

 

Det har diskuterats både möjligheter att spara på kostnader, som att höja in-täkterna, främst genom höjd självfinansieringsgrad.

 

Ett ytterligare alternativ vore att ÅHS skulle kunna driva apoteket i egen regi.

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård (sid 79)

Tillägg till motiveringen under rubriken ”Inkomster”:

”Landskapet bör även utreda möjligheten att överta sjukhusets apotek i egen regi”.

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen