Budgetmotion 3/2017-2018

Främjande av hållbar energiomställning

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 3 /2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av hållbar energiomställning

 

Föreslås att 5.000 euro detta moment skall användas för att konvertera ÅL1 till gasbil.

Detta skulle kunna utgöra en symbol för övergången till miljövänligare biltrafik på Åland.

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet (s 51)

Ändring av anslag: Ökas med 5.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Ökningen av detta moment skall användas till en konvertering av ÅL1 till gasbil.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen