Budgetmotion 32/2014-2015

Tillhör ärendet: Avräkningsgrunden
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 32/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avräkningsgrunden, ändring av allmän motivering

 

 

Självstyrelselagen anger när ändring i avräkningsgrunden ska ske. Lagtinget och landskapsregeringen har vid upprepade tillfällen tagit ståndpunkten att statens budgetering och redovisning har ändrat på ett sätt som ger underlag för en höjning av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagen.

     Tillämpningen av nuvarande självstyrelselag bör separeras från arbetet med en ny självstyrelselagsrevision. Därför bör landskapsregeringen prioritera frågan om avräkningsgrundens höjande och säkerställa sig om en separat behandling av avräkningsgrunden. Det är nu synnerligen viktigt att landskapsregeringen höjer ambitionsnivån i frågan eftersom ett riksdagsval närmar sig och ett riksdagsval sannolikt leder till förändringar i regeringsunderlaget och i alla händelser till nya ministrar i regeringen. Nya majoriteter och nya personer i rikspolitiken gör att det eventuella arbete som gjorts i frågan riskerar att gå till spillo.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING, efter rubriken, på sidan 7 Självstyrelselagsrevision införs ett fjärde stycke med rubriken "Avräkningsgrunden" med följande lydelse: ”Landskapsregeringen höjer ambitionsnivån i arbetet med att åstadkomma en höjning av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagen.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren