Budgetmotion 33/2013-2014

Tillhör ärendet: Utveckling av IT-undervisning
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utveckling av IT-undervisning

 

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Samtidigt bör landskapsregeringens ordinarie verksamhet inte finansieras med PAF-medel. Således föreslår vi att utbildningsavdelningens utvecklingsarbete fokuseras på utvecklandet av it-stöd i undervisningen, nätbaserade arbetssätt och metoder samt öppna digitala lärresurser, vilket finansieras genom ordinarie budgetmedel.

 

Detta skulle enligt vårt förslag frigöra 375.000 euro PAF-medel, men samtidigt medföra ett behov av ordinarie budgetmedel om 150.000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att de två första styckena i motiveringen till moment 46.01.04. ”Utvecklingsarbete (VR)” stryks och ersätts av följande: ”Föreslås ett nettoanslag om 150.000 för utveckling av av it-stöden i undervisningen, utveckling av nätbaserade arbetssätt och metoder samt öppna digitala lärresurser, samt förverkligandet av utbildningsdelegationens uppdrag.” samt

 

att anslaget under moment 46.01.04. ”Utvecklingsarbete (VR)” höjs med 150.000 euro samt

 

att anslaget under moment 44.20.69 ”Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)” minskas med 375.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

 

 

 

 

Axel Jonsson