Budgetmotion 33/2015-2016

Tillhör ärendet: Ändringar i Allmän motivering
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i Allmän motivering

 

 

 

I ett flertal fall uppfattas internhyrorna som oskäliga det vill säga att de inte är i paritet med en rimlig marknadshyra.

I flera fall är myndigheterna dessutom tvingade att sänka sina kostnader, vilket mot bakgrund av internhyrorna ibland kan te sig oskäligt.

 

Exempelvis vill Landskapsregeringen att intäktsnivån från Guttorp skall höjas från 50.000 till 500.000, i annat fall avser landskapsregeringen lägga ner fiskyngelproduktionen. En justering av internhyran skulle leda till ett lägre krav på ökade intäkter.

 

På motsvarande sätt kan en del av ÅMHMs sparkrav kanske justeras med hänsyn till internhyran.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att följande tillägg till Allmän motivering sid 8, sista stycket, första meningen: … samt att fastighetsvärderingarna är lämpliga.

 

                     

    

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen