Budgetmotion 33/2019-2020

Plan för återhämtning

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    33/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Plan för återhämtning

Landskapsregeringen vill uppmuntra till nya affärsidéer, effektivitetsåtgärder, att hitta nya kundgrupper eller organisationsutveckling samt ge trygghet till pilottestning och innovation. Det är bra och viktigt i de tider som vi befinner oss i. Det är dock av största vikt att skattemedel riktas rätt. Det Åland behöver är en stärkt lönsamhet hos det privata näringslivet för att generera såväl arbetsplatser som skatteintäkter.

Redan innan corona såg vi en omvälvande förändring inom arbetsmarknaden, effekterna av digitalisering och automatisering har liknats med industrialismens intåg. Trenden har ytterligare stärkts av pandemin.

Landskapsregeringen satsar medel på såväl humankapitalet genom utbildning samt stöd för nya företag, det är en bra början för att öka produktionskapaciteten även om det måste följas av ytterligare åtgärder. För att skattepengarna ska få långvarig effekt måste vi skapa förutsättningar för lönsamheten. Vi behöver alltså företag inom branscher och nischer som är bär Åland in i framtiden. Vilka dessa är torde landskapsmyndigheterna och intresseorganisationerna ha en god uppfattning om.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Plan för återhämtning och resiliens

Sida: 4

Följande text läggs till i fjärde stycket: ”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka lönsamheten inom landskapet ordnar landskapsregeringen ett öppet digitalt seminarium med aktörer från exempelvis AMS, ÅSUB, Ålands Näringsliv, Visa Vägen och framtidsinstitut från närrregionen. Seminariets syfte är att informera ålänningarna om vilka branscher som saknar arbetskraft, vilka branscher som anses vara framtidsbranscher och annan relevant vägledning för studie- och företagsval.”

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Ingrid Zetterman                                              John Holmberg

 

 

Rainer Juslin                                                    Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren                                                  Pernilla Söderlund