Budgetmotion 34/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 34/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands miljö- och hälsokyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

Budgetförslaget för 2016 har ett underskott i storleksordningen 20 miljoner och i tilläggsbudgeten föreslår regeringen en minskning av 5.000 euro för ÅMHMs laboratorium.

 

Största orsaken till de stora kostnaderna är internhyrorna.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att minskningen av anslaget om 5.000 euro i moment 84820 stryks.

 

 

Mariehamn den 20 april 2016

 

 

Stephan Toivonen