Budgetmotion 34/2014-2015

Tillhör ärendet: Ringväg Vårdö-Lumparland
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 34/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ringväg Vårdö-Lumparland,  tillägg till kapitelmotivering

 

 

En ringväg med en ny vägsträckning mellan Vårdö och Lumparland kunde ha en omfattande samhällsbetydelse för regionen i synnerhet men också för Åland som helhet.

     Rent turistiskt skulle en ringväg göra hela området än mer attraktivt då hela det östra Ålands turistiska utbud kunde nås under samma "utfärd". den besökande turisten ser alltså nya saker hela tiden istället för att åka "fram och tillbaka". Vägsträckningen skulle förstås delvis anläggas i skärgårdsmiljö vilket alltid ger ett mervärde för en besökande turist. Det kan anses som vedertaget att den vägsträckning i Brändö som dragits i skärgårdsmiljö är uppskattad av besökare just för att den tar dem ut i den vackra skärgårdsmiljön.'

     En ringväg möjliggör också ett kommunalt samarbete mellan norra och södra Åland på ett helt annat sätt. Möjligheterna för företagare att bredda marknadsområdet för sina produkter och tjänster ökar likaså.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 700 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE på sidan 64 inför en ny mening med följande lydelse: Landskapsregeringen utför en förstudie över en ringväg mellan Vårdö och Lumparland. Förstudien ska innefatta en möjlig eller möjliga sträckningar av väg och en analys över samhällseffekterna av en ringväg.

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren