Budgetmotion 34/2019-2020

Satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    34/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt

 

Satsningar inom digitalisering, näringslivsutveckling, utbildnings- och innovationsprojekt är välbehövliga och helt rätt riktade i det läge som vi befinner oss i. Problemet med skrivningarna i allmänna motiveringen är att de inte är bindande och att landskapsregeringen inte på något sätt anger hur de ska finansieras. För att exemplifiera problematiken kan gymnasielagen nämnas där det i 53 § anges att ”I Ålands lyceum och i Ålands yrkesgymnasium ska gymnasieutbildning och annan utbildning ordnas på gymnasienivå.” samt att ”Ålands gymnasium kan bedriva service-, arbets- och rörelseverksamhet samt kan utföra beställningsuppdrag som ansluter till utbildningen.” Det vill säga, Ålands gymnasium kan inte prioritera beställningsuppdrag framom den ordinarie verksamheten. Landskapsregeringen har inte heller gett anslag för de goda förslagen i tilläggsbudgeten, tvärtom landskapsregeringen har minskat utbildningsväsendets budgetanslag. Sammantaget konstaterar vi att den allmänna motiveringen med hög sannolikhet bara är vackra ord och inte kommer att verkställas, i alla fall inte enligt den normala ordningen att lag följs och verksamhet startas efter att lagtingen gett sitt bifall till anslag genom beslut i budget. under den allmänna motiveringen bifogas med följande text:

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: ALLMÄN MOTIVERING

Sida: 1

Femte stycket ändras till: ”Landskapsregeringen återkommer inom kort med en ny tilläggsbudget för de åtgärder som planeras för hösten 2020 där insatserna beskrivs i detaljmotiveringarna och finansieringsmodellen presenteras.”

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

Ingrid Zetterman                                              John Holmberg

 

 

Rainer Juslin                                                    Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren                                                  Pernilla Söderlund