Budgetmotion 35/2018-2019

En ny och mer effektiv budgetprocess

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   35/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En ny och mer effektiv budgetprocess

 

När budgeten blir offentlig och antecknas för kännedom har lagtingsledamöterna tio dagar på sig att läsa igenom, ensidigt göra analyser och utgående från det formulera förslag till förbättringar av Ålands budgeten genom budgetmotioner.

 

För att nå hållbara beslut behövs väl övervägda slutsatser. För att kunna formulera välriktade och genomtänkta motioner behövs mer information och en utökad kommunikation.

 

Vi föreslår därför ett första steg mot en förändrad budgetprocess. Den skulle innebära att motionstiden börjar löpa först efter att regeringen presenterat sitt förslag till budget och besvarat på lagtingets initiala frågor. På så sätt skulle motionärerna ha bättre underlag och mer information som grund för sitt arbete med motioner. Det skulle också utveckla debatten eftersom diskussioner som bygger på missförstånd skulle minska. Förändringen skulle också göra att regering och opposition blir mera jämbördiga i debatten.

 

Regeringspartiernas ledamöter har, i en god process, under hela året intensivt deltagit i framtagandet av budgeten, haft möjlighet att höra olika intressegrupper och övertyga sina kollegor och regeringsföreträdare om vilka förslag de vill ha genomslag för i budgeten. Medan oppositionsrepresentanter endast har den skrivna texten att ta ställning till under ett fåtal dagar.

 

Att genomföra den här förändringen under 2019 är också till fördel eftesom ingen idag vet vem som är vid regeringsmakten och vilka som är i opposition när förändringen träder i kraft.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Broar till framtiden

Sida:6

Följande text läggs till: Regeringen kommer under året att till lagtinget lämna ett förslag på en förändrad budgetprocess där motionstiden kommer att börja först efter att Ålands budget har presenterats och lagtinget haft möjlighet att ställa frågor. Detta för att ge lagtinget större möjligheter att formulera hållbara beslut och formulera välriktade förslag till ändringar.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Harry Jansson