Budgetmotion 35/2019-2020

Nollbudgetering

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    35/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nollbudgetering

 

Nollbudgetering är en bra metod för att uppnå effektivisering och minskat budgetslitage. Avsaknaden av långsiktiga budgetramar försvårar möjligheterna till att uppnå en budget i balans och hållbara strukturer. Då landskapsregeringen valt att inte använda budgetramar krävs alternativa metoder för att uppnå en balanserad ekonomi. Nollbudgetering skapar stora möjligheter till kostnadsminskningar och effektiviseringsvinster, där landskapsregeringen under hösten bör implementera metoden inom förvaltning och underliggande myndigheter.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Landskapets ekonomiska läge och likviditetssituation

Sida: 5

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen kommer inleda arbetet med att implementera effektiviseringssystemet "nollbudgetering" inom förvaltning och  underliggande myndigheter som ett led att hantera årsbudget 2021.”

 

 

Mariehamn den 11 september 2020

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund