Budgetmotion 36/2021-2022

Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny chefstjänst inrättas vid ÅHS till en kostnad på 180.000 euro. Detta innebär att ledningen utvidgas med ytterligare en chefstjänst som förvaltningschefsläkare vid sidan av chefsläkaren och förvaltningschefen. Behovet bedöms finnas på grund av att tjänsten som chefsläkare varit överbelastad och därmed är också utvecklingen av förvaltningen eftersatt. Även svårigheterna att rekrytera chefsläkare anges som ett motiv till den nya tjänsten.

På basen av den ytterst sparsamma information som ges i tilläggsbudgeten är det svårt att bedöma om en satsning på en förvaltningschefsläkare är en riktig åtgärd eller inte. Med tanke på de inbesparingar som landskapsregeringen krävt av ÅHS kan denna kostnad ytterligare bli en utmaning.

Mot den bakgrunden bedömer vi att det är viktigt att tjänsten inte införs permanent utan blir en tidsbunden tjänst för exempelvis 3-4 år för att komma ikapp det arbete som eftersatts och tillsammans med ledningsgrupp och personal ge konkreta förslag på strukturella, hållbara förändringar i organisationen.

Landskapsregeringen bör också uppmana styrelsen för ÅHS att tydligt klargör arbetsfördelningen mellan hälso- och sjukvårdsdirektör, förvaltningschefsläkare och chefsläkare. Vi föreslår att landskapsregeringen ger styrelsen i uppdrag att göra en översyn av chefsstrukturen inom organisationen så att den blir så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjlig.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:

”Den nya chefstjänsten som förvaltningschefsläkare införs på tidsbegränsat mandat och landskapsregeringen uppmanar ÅHS att genomföra en översyn av chefsstrukturen inom organisationen i syfte att skapa en hållbar och kostadseffektiv ledningsmodell”.

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman