Budgetmotion 37/2016-2017

Tillhör ärendet: Svenska språket
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 37/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Nordlund

2016-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Svenska språket

 

Vi konstaterar att landskapsregeringen i förliggande budget för 2017 inte nämner svenska språket och de språkliga utmaningar som hela tiden ökar i kontakterna med självstyrelsen och statsmakten.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Svenska språket

Sida:9

Följande text läggs till:Vi föreslår att i den allmänna motiveringen införs en ny rubrik; Svenska språket, under huvudrubriken självstyrelsens utveckling med följande text: " Under 2017 skall  landskapsregeringen utarbeta en strategi i samarbete med Finlands regering för hur det svenska språket skall tryggas i kontakterna mellan självstyrelsen och statsmakten."

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2016

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom