Budgetmotion 37/2013-2014

Tillhör ärendet: Miljövänliga serverhallar
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 37/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Miljövänliga serverhallar

 

 

I Norra Sverige har det gjorts stora satsningar för att skapa infrastruktur för IT-sektorn, satsningar som skapat många arbetsplatser. Det mest kända projektet är bygget av en serverhall för Facebook i Luleå till ett totalt ordervärde på cirka 800.000 miljoner svenska kronor. Serverhallen, på totalt 28 000 kvadratmeter, var den första av tre serverhallar.

Satsningar av den omfattningen på Åland stupar troligtvis på energi försörjningen, men i mindre skala kunde det vara intressant för Åland.  Det krävs tre kärnkompetenser för att en etablering av dataservarhallar skall lyckas och det är säker och förmånlig kyla, el och datakommunikation. Vi har utmärkta internet-förbindelser till och från Åland, en ny elkabel på gång och stor lokal IT-kunskap.

Ålands centrala läge mitt i en tillväxtregion, ett läge vi borde göra mer av, är också ett starkt trumfkort. Varför skall dataföretag till höga kostnader ha sina servrar på t.ex Malta och andra skattetekniskt fördelaktiga platser med tveksamma internet-förbindelser, långa avstånd med dyra resor och andra olägenheter. Ett utvecklingsprojekt med fokus på att skapa miljövänliga datorhallar bör därför startas på Åland. Verksamheten kunde med fördel riktas mot internationella spelföretag, där det redan finns en naturlig kompetens i landskapet.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt stycke infogas i allmänna motiveringarna i kapitlet ”Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen” under rubriken ”ÅDA – Ålands digitala agenda” med följande lydelse: ”Ett utvecklingsprojekt med fokus på att skapa miljövänliga datorhallar på Åland startas, där en projektgrupp med erforderlig kompetens sammansätts för att i ett första skede göra en förstudie.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

 

 

 

 

Axel Jonsson