Budgetmotion 37/2018-2019

Bolagisera högskolan på Åland

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   37/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bolagisera högskolan på Åland

 

Högskolan på Åland har en roll som en attraktiv kunskapsförmedlare som lockar till inflyttning och som genom sitt utbildningsutbud stärker konkurrenskraften och tillväxten för det åländska samhället. Högskolan skulle med bättre verktyg i högre grad kunna fungera som ett nav för utvecklingen av vårt samhälle.

 

Antalet studerande vid vår högskola är aningen på vikande. Vid Högskolan på Åland studerade något färre 2017 än 2010 och minskningen gäller både kvinnor och män. Högskolan på Åland behöver och är värd en nystart.

 

Ett sätt att ge en nystart är att ge verktyg till Högskolan på Åland för att utvecklas. Bolagisering av högskolan finns med i  regeringens handlingsprogram. I förslaget till budget finns dock bara ett förslag och det är att Högskolan på Åland ska bli en resultatenhet under år 2019. I budgeten står även att en utredning pågår, vilket kan strykas eftersom en utredning redan gjorts och nyligen publicerats.

 

Det är nu dags att omsätta ord i handling. Regeringen presenterade vid lanseringen av utredningen "Hur ska Högskolan på Åland bolagiseras? Utredning gällande förutsättningar för en bolagisering av Högskolan på Åland" en tidtabell för arbetet, vilken här föreslås införas i budgetförslaget.

 

Tidtabellen är följande:

Lagstiftningen aves till lagtinget mars 2019

Bolaget bildas, personalen överförs under året.

Verksamheten inleds januari 2020.

 

Högskolebolaget föreslås bildas med ett minimikapital om 2500 euro. Bolagiseringen av högskolan har inga andra direkta ekonomiska konsekvenser för Åland än det pensionsansvar som följer med överlåtandet av personalen.

För högskolans del innebär bolagiseringen en större möjlighet till extern finansiering.

 

 

FÖRSLAG

    

1)      Allmänna motiveringen: Högskolan på Åland (s 30)

Ett nytt andra stycke med följande lydelse fogas till motiveringen: ”Under året avlämnas till lagtinget en lagstiftning där Högskolan på Åland bolagiseras. Bolaget bildas och personalen överförs till det nya bolaget så att verksamheten kan inledas i januari 2020.”

 

2)      Kapitel: 535 Utbildning efter grundskolan och vuxenutbildningen (s 87)

Kapitelmotiveringen: Följande text läggs till ”Högskolan bolagiseras så att verksamheten kan inledas i januari 2020 och följande text stryks: ”En utredning pågår kring förutsättningarna för en bolagisering.”

 

3)      Kapitel: 850 Högskolan på Åland (s 128)

Kapitelmotivering: Under rubriken ”Mål för 2019” tilläggs:

·         Lagförslag där Ålands högskola bolagiseras överlåts till lagtinget under mars månad.

·         Bolaget Ålands högskola ab bildas

·         Personalen överförs till bolaget

·         Förberedelser görs så att verksamheten i bolagsform kan inledas i januari 2020

 

4)      Moment: 85000 Högskolan på Åland (s 129)

Ändring av anslag: Ökas med 2 500 €

Momentmotivering: Under rubriken ”Utgifter” tilläggs följande: ”Bolaget Högskolan på Åland bildas med ett aktiekapital om 2500 euro.” Texten ersätter följande text: ”Landskapsregeringen utreder hur en bolagisering av Högskolan på Åland genomförs. På basis av denna utredning kommer landskapsregeringen att ta ställning till Högskolan på Ålands framtida organisationsform och den fortsatta processen”.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Runar Karlsson

 

 

 

Harry Jansson