Budgetmotion 38/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region

 

Ålands Framtid föredrar stimulanspolitik riktat till det privata näringslivet framom den offentliga sektorn. Ett livskraftigt företagande är grunden för vår välfärd och i den kris som landskapets finanser befinner sig i är det än mer viktigt att näringslivet har de bästa förutsättningarna att utvecklas. När det gäller företagande och entreprenörskap behövs det en sammanhållen strategi där landskapsregeringens alla avdelningar och underlydande instanser medverkar mot ett gemensamt mål; att göra Åland till den mest företagsvänliga regionen i Norden.

Museibyråns motarbetande av Smakbyns expansionsplaner, enportionsregeln vid alkoholutskänkning och ÅMHM:s ”1 sten och 2 pinnar” är tydliga exempel på när den ena regeringshanden inte vet vad den andra gör. Dessa exempel kan inte heller lösas via bloggar och sociala medier utan kräver konkret handling genom målmedvetet politiskt arbete.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att ett nytt första stycke infogas under rubriken ”Entreprenörskap och företagande”: Under året uppgör näringsavdelningen tillsammans med landskapsregeringens övriga avdelningar och enheter en tydlig och sammanhållen strategi för att underlätta företagande på Åland. Strategin strävar mot ett gemensamt mål att göra Åland till den mest företagsvänliga regionen i Norden.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson