Budgetmotion 38/2015-2016

Tillhör ärendet: Ålands Digitala agenda
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38 /2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.f.l

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands Digitala agenda

 

 

Initiativet till att skapa ett gemensamt it-bolag för den åländska offentliga sektorn (Ålands Digitala agenda, ÅDA) var klokt men ”Landskapsregeringen kan idag konstatera att detta arbete krävt betydligt mera tid och resurser än vad som inledningsvis uppskattades”.  Landskapsregeringen konstaterar vidare att ”en del arbete återstår innan Åda ab fungerar som det från början var tänkt”. Vi delar den synen. Då största delen av de olika myndigheternas arbete kräver ett fungerade datasystem och en snabb aktiv datasupport vid problem, har det offentliga Åland verkligen råd med misskötta teknikskulder?

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att till allmänna motiveringen under rubriken, det digitala Åland (s.9) fogas ett nytt sista stycke: ” ÅDA ges i uppdrag att prioritera den egna verksamheten det vill säga kundernas behov av snabb aktiv datasupport och servicen innan bolaget ansluter ytterligare kunder eller åtar sig nya uppdrag”.

 

att till detaljmotiveringen under kapitel Gemensamma Förvaltningskostnader moment 39000 (s.25) IT-drifts och utvecklingskostnader fogas följande text: ”ÅDA ges i uppdrag att prioritera den egna verksamheten det vill säga kundernas behov av snabb aktiv datasupport och servicen innan bolaget ansluter ytterligare kunder eller åtar sig nya uppdrag”. Det kan således inte bli aktuellt att inleda arbetet med en upphandling av ett system för elektronisk arkivering innan det interna arbetet fungerar.

                     

att sista stycket i detaljmotiveringen under moment 86000, arbetsmarknads och studieservicemyndigheten (s.38) inleds med följande text: ”Först efter att ÅDA fått den interna verksamheten såsom datasupport och service att fungera” därefter lika som i budgetförslaget.

 

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Runar Karlsson