Budgetmotion 38/2021-2022

Låt fler jobba mer

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Låt fler jobba mer

 

Landskapsregeringen verkställer ett välkommet tillfälligt slopande av inkomstgränsen för studerande i syfte att möjliggöra fler arbetade timmar bland gruppen. Också andra grupper skulle kunna bidra mer till arbetsmarknadens behov men hindras av inkomsttak, två exempel är personer som har förhöjt hemvårdsstöd och personer som lyfter dagpenning.

Ett jobb är så mycket mer än pengar som kommer in på kontot, bland annat skapar det mening och bryter ensamhet. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det konstateras att den stigande försörjningskvoten kräver arbetsmarknadspoltiska åtgärder.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 50200 Studiestöd (F)

Ändring av anslag: -

Tillägg i momentmotivering: ”Landskapsregeringen överser inkomsttak kopplade till bidrag för andra grupper än studerande i syfte att det ska löna sig för fler att arbeta mer.”

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Katrin Sjögren