Budgetmotion 39/2021-2022

Rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå för ÅHS

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 39/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå för ÅHS

 

I tilläggsbudgeten presenteras två vällovliga insatser, utökad screening och lågtröskelmottagning för unga med psykisk ohälsa. Anslagen väcker framförallt två frågor; varför nu och på bekostnad av vad?

Bägge anslagen var nämligen aviserade i huvudbudgeten för 2022, det är förvånande att de kommer genom anslag i en budget som bearbetas i landskapsregeringen i januari månad. Det ställer en hel del frågor om landskapsregeringens interna planering.

ÅHS står inför omfattande inbesparingar att man redan i januari behöver behandla budgetförslag som utgör 0,3% av den totala budgeten vittnar dels om att budgetramarna är väldigt strama och dels att frågorna är prioriterade av landskapsregeringen och inte av ÅHS, allra särskilt som de inte verkar bearbetade av ÅHS styrelse. För 2023 är sparmålet för ÅHS 2 miljoner. Något som ÅHS ledning konstaterat att kommer att leda till minskad vårdservice. Det vill säga att vårdutbudet, eller dess kvalité, måste minska för att klara av sparkravet. När lagtinget står inför beslutet att utöka vårdservicen är det centralt att veta på vilka andra delar av vårdapparaten det sker på bekostnad av.

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård

Tillägg till kapitelmotiveringen: ”Med anledning av de sparbeting som åligger Ålands hälso- och sjukvård, samtidigt som det finns politisk förväntan på utveckling av serviceutbudet, intensifieras diskussionerna med dess ledning om en rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå inför det att budgetdirektivet inför 2023 avges.”

 

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Katrin Sjögren