Budgetmotion 4/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 4/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samordning av kortrutts- och fartygsplanering

 

 

     Vid planerings arbete är det synnerligen viktigt att planeringen av nya fartyg samt de delavsnitt på kortrutten där fartygen ska trafikera sammanfaller tidsmässigt och kan tas i bruk samtidigt. En tidsmässig samordning sparar resurser då det kan minska på kostnaderna för kortsiktliga och tillfälliga ombyggnader och arrangemang.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att

 

till motiveringens andra stycke under moment 48.30.78 kortruttsinvesteringar (R) fogas en andra mening av följande lydelse: ”Planeringsarbetet och förverkligandet av fartygs- och kortruttsbygget samordnas tidsmässigt”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa