Budgetmotion 40/2013-2014

Tillhör ärendet: Avräkningsgrunden
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avräkningsgrunden

 

En reglering av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagens 47 § förefaller kopplas ihop med arbetet för en ny självstyrelselag. Detta är inte korrekt och följer inte nuvarande självstyrelselag, där det tydligt framgår hur förfarandet av ändringar i avräkningsgrunden ska göras genom rikslag vilket innebär att ändring först kan ske när initiativ om detta har väckts i riksdagen.

Landskapsregeringen måste skilja på dessa två processer och sträva till att åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med den justeringsgrund som anges i självstyrelselagen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

Att sista meningen i första stycket på sidan 9 i allmänna motiveringen utgår och ersätts med följande: “Landskapsregeringen driver kraftfullt frågan om en justering av avräkningsgrunden i enlighet nuvarande självstyrelselag.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson