Budgetmotion 40/2015-2016

Tillhör ärendet: Fortsatt fiskevård på Åland
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fortsatt fiskevård på Åland

 

 

Landskapsregeringen har i förslaget för första tilläggsbudgeten för år 2016  skrivit följande:

 

“Landskapsregeringen anser inte att landskapet ska ha det huvudsakliga ansvaret för att finansiera fiskyngelproduktion för utplantering. Landskapsregeringen avser därför att samla vattenägarna och turistbranschen till ett rådslag om hur finansieringen av yngelproduktionen vid Guttorp kan ökas betydligt. Resultatet av rådslaget bör leda till en realistisk plan så att intäktsnivån vid Guttorp kan höjas till 500.000 euro per år från dagens ca 50.000 euro per år, t.ex. genom att försäljningsvärdet av yngel höjs. Finansieringsplanen bör vara framtagen före utgången av juni 2016. I annat fall avser landskapsregeringen att lägga ner fiskyngelproduktionen vid Guttorp”

 

Fiskevården på Åland är viktig för att säkerställa att det finns tillräckligt med fisk i våra vatten. Såväl sportfiske, husbehovsfiske som yrkesmässigt fiske ger betydande intäkter till det åländska samhället. Landskapsregeringen har sedan självstyrelsens tillkomst själv tagit på sig huvudansvaret för fiskevården på Åland. Grundbulten i denna verksamhet har varit Ålands fiskodling i Guttorp. Vattnen på Åland ägs av såväl privatpersoner, delägarlag och Landskapet Åland. Totalt rör det sig om tusentals personer som berörs bara på vattenägarsidan. Att nu med några månaders varsel lämna över detta viktiga arbete för fiskevården på turistnäringen och vattenägare är inte att klassa som seriös förvaltning, och sänker förtroendet för landskapsregeringen och därmed lagtinget.

 

För att överhuvudtaget ha en chans att lyckas behöver intressenterna och övriga berörda parter åtminstone en rimlig tidsrymd att agera på, samt ett litet rimligare mål för delaktighet i finansieringen. Som budgeten nu är skriven skriver landskapet i princip att man skall lägga ner Ålands fiskodling, och därmed all fiskevård på Åland. Enligt tillbuds stående siffror har intäkterna från yngelproduktionen 2012-2014 i genomsnitt överskridit 100000 euro vilket borde vara riktgivande. Dessutom har internhyran satts orealistiskt hög till 546000 euro, anläggningen hade före fastighetsverkets tid en totalbudget på ca 470000 euro och i den summan ingick allt utom avskrivningar.

 

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att första stycket under rubriken Fiskevård och fiskeri i den allmänna motiveringen (s.14) ändras och får följande lydelse:

”Landskapsregeringen avser att samla vattenägarna och turistbranschen till ett rådslag om hur finansieringen av yngelproduktionen vid Guttorp kan ökas betydligt. Resultatet av rådslaget bör leda till en realistisk plan så att finansieringsnivån vid Guttorp kan höjas från dagens ca 100000 euro/år till ca 250000 euro, t.ex. genom omstrukturering av verksamheten och ökade intäkter av yngelproduktion. Finansieringsplanen bör vara framtagen före utgången av mars 2017. Dessutom bör internhyresnivån för anläggningen ses över för att överensstämma med verkligheten. ”

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Mikael Lindholm

Britt Lundberg

 

 

Harry Jansson

Roger Nordlund

 

 

Runar Karlsson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson