Budgetmotion 41/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering

 

 

Samtliga bidrag och stöd som landskapsregeringen administrerar och är delaktiga i ska ha ett hållbarhetskrav. Det finns en uppsjö av olika bidrag och stöd som behöver analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom passar knappast ett system för alla stöd och bidrag, Olika stöd och bidrag kan ha olika kriterier.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, miljö och hållbar utveckling, infogas ett tillägg till andra stycket " Dessutom utarbetas hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag som administreras"

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson