Budgetmotion 41/2016-2017

Tillhör ärendet: Översyn av avbytarservicen
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Översyn av avbytarservicen

 

Landskapsregeringen skriver på sidan 55, moment 615, att "Det öppna och av djur hävdade landskapet har konstaterats vara en betydande kollektiv tillgång för samhället." Trots det har man sänkt budgetmedlen för avbytarservice från 340.000 till 325.000 euro (61550) vilket är betydligt mindre än från början planerade cirka 400.000 euro. När beslutet fattades att privatisera avbytarservicen gjordes det med förbehållet att systemet skulle utvärderas.

Livsmedelsbranschen är utomordentligt hårt pressad och i synnerhet mjölkindustrin närmar sig fullskalig kris som följd av det tryck som näringen utsätts för; verksamheten lever under ett konkret hot, priset på mjölk har sjunkit kraftigt. Det har visat sig svårt på gränsen till omöjligt att hitta de privata avbytarföretag som enligt den ursprungliga tanken skulle avlasta mjölkgårdarna. Resultatet har blivit att arbetsförhållandena är på gränsen till omänskliga; operationer skjuts på framtiden, längre ledigheter existerar knappt och lönsamheten är obefintlig. Vill vi verkligen behålla öppna landskap och egen åländsk mjölkproduktion måste antingen näringsavdelningen ta sitt ansvar och i högre grad administrera de privata avbytarna eller social- och miljöavdelningen inse allvaret i situationen och inkludera avbyteriverksamheten i avdelningens ansvarsområden.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 61550 Avbytarservice (s 122)

Tillägg till momentmotivering: ”Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med förslag till åtgärder för att förstärka mjölknäringens konkurrensförutsättningar.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

 

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom