Budgetmotion 41/2021-2022

Sysselsättning och arbete

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 41/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sysselsättning och arbete

 

Långtidsarbetslöshet är ett strukturellt samhällsfenomen som inte gagnar vare sig individen eller samhället. En ökad sysselsättning hindras av matchningsproblem, strukturell arbetslöshet och ett begränsat arbetskraftsutbud. En del grupper inom arbetsmarknaden kan behöva riktade insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Dit hör t.ex. ungdomar, inflyttade och partiellt arbetsföra personer.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) (s 11)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg:Vidare kommer landskapsregeringen att lägga särskilt fokus på de personer som är långtidsarbetslösa och som står långt utanför arbetsmarknaden. En omvärldsanalys inleds kring evidensbaserade metoder och modeller med målsättning att återkomma i ordinarie budget med förslag på åtgärder.”

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

Katrin Sjögren