Budgetmotion 42/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 42/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering

 

 

Reseavdraget bör förbättras och förenklas. Avdraget borde vara oberoende av transportslag och grunda sig på avståndet mellan hem och arbetsplats. Även samåkning och miljövänliga bilar borde premieras. Norge, Danmark och Tyskland har ändrat sina system i en mer rättvis och miljövänlig riktning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under Allmän motivering, kollektivtrafik, infogas ett nytt sista stycke " Dessutom kommer arbetsgruppen att göra en översyn av reseavdraget med syfte att förbättra, förenkla och miljöinrikta avdraget."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson