Budgetmotion 42/2016-2017

Tillhör ärendet: Sottunga
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 42/2016-2017

VTM

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Sottunga

 

Sottunga ingår idag i skärgårdstrafiksystemet på den så kallade Södra huvudlinjen. Detta ger Sottungaborna hyggliga möjligheter att resa både i österled och västerled utan besvärande byten av färja  och därtill hörande väntetider. Nuvarande trafiksystem möjliggör också för Sottunga att kunna ingå i olika kommunala samarbetsprojekt.  Det under planerade kortruttsystemet är fortfarande bara i början av en lång process där beslut om slutgiltiga hamnalternativ, vägdragningar etc saknas. Trots detta vill landskapsregeringen införa en lokalfärjlinje mellan Sottunga och okänd hamn på Föglö med motiveringen att det "sammanfaller med landskapsregeringens planer för en framtida kommunstruktur".

 

 

FÖRSLAG

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar

Ändring av momentmotivering: Föreslås att stycke 6 under Bro- och väginvesteringar helt utgår.

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom