Budgetmotion 4/2016-2017

Tillhör ärendet: Flyktinghjälp
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  4/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Flyktinghjälp

 

Det är viktigt för PAF och dess varumärke att bolaget konkret kan påvisa samhällsnyttan både lokalt och i vår omvärld.

 

Därför kunde PAF även konkret hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.

 

 

 

FÖRSLAG

Moment: 35000 Penningutomatmedel  (R) (s 105)

Tillägg till momentmotivering:

”Av medel till landskapsregeringens disposition reserveras 700.000 euro för hjälp till flyktinghjälp i Mellanöstern.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen