Budgetmotion 43/2013-2014

Tillhör ärendet: Kortruttsinvesteringar
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kortruttsinvesteringar

 

Landskapsregeringen skriver i sitt budgetförslag för år 2014 under moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar i andra stycket att ”I anslaget ingår därtill 1.100.000 euro som är avsett för fortsatt utrednings- och planeringsarbete för kortrutten inkluderande två nya färjor.”

     Utredningar med där tillhörande konsultkostnader har pågått under hela denna mandatperiod. Landskapsregeringen har antytt att resultatet av utredningsarbetet kunde bli klart under år 2013. Nu är det dags för landskapsregeringen att komma från utredningar till handling och vi förutsätter konkreta förslag från landskapsregeringen

 

 

Med hänvisning till det ovan framförda föreslår vi

att första raden i andra stycket under motiveringen till moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar ändras att lyda: ”I anslaget ingår därtill 100.000 euro som är avsett för fortsatt utrednings- och planeringsarbete” samt

 

att moment 44.20.69 Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R) minskas med ett belopp om 1.000.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

 

Tony Asumaa                                                                 Mats Perämaa

 

    

Katrin Sjögren                                                                 Viveka Eriksson

 

 

Torsten Sundblom                                     Gunnar Jansson