Budgetmotion 43/2021-2022

Covidrelaterade åtgärdenas effekt och utfall

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Covidrelaterade åtgärdenas effekt och utfall

 

I syfte att nå en heltäckande bild av såväl de stödåtgärder som kommit Åland till godo via riket, samt de åtgärder landskapsregeringen själva vidtagit för att underlätta covidpandemins negativa effekter, bör en noggrann analys genomföras. Målet är att få en ekonomisk bild av vilka avtryck de olika åtgärderna har och haft för berörda stödmottagarna via en konkret bild av åtgärdernas utfall. Granskningen ska vara genomförd senast september 2022 och även innehålla analysering av de lagförändringar som genomförts under pandemiperioden. De åländska näringslivs, idrotts- och kulturorganisationerna bör vara delaktiga i arbetet för att uppnå optimal objektivitet och förankring, parallellt med att de även ges möjlighet till feedback på eventuella åtgärder som av olika orsaker aldrig blev sjösatta. Viktigt att analysen genomförs så fort som möjligt, så att framtida åtgärder vid behov snabbt kan sjösättas och i rätt prioriteringsordning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för sysselsättning och tillväxt

Sida: 2

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser analysera alla de pandemirelaterade stödåtgärder samt lagstiftningsåtgärder som landskapsregeringen själva sjösatt, men även de som kommit från rikshåll och gällt Åland. Granskningen sker i samverkan med de åländska näringslivs-, idrotts- och kulturorganisationerna för att uppnå en optimal objektivitet, men där det även ges möjlighet till feedback på möjliga åtgärder som aldrig genomfördes. Granskningen är betydelsefull för att maximera möjligheterna till snabba och rättprioriterade åtgärder då behov uppstår. Landskapsregeringens avser ha analysen genomförd till september 2022.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

John Holmberg