Budgetmotion 44/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 44/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning

 

 

Landskapsregeringen föreslår att penningautomatmedel om 7.085.000 euro upptas som ett anslag för samhällsutveckling- och sysselsättningsprojekt under moment 44.20.69. Fördelningen av anslagen finns närmare beskrivna i bilaga 1 Översikt över användningen av penningautomatmedel år 2014.

     Vi har tidigare varnat för det offentliga spelberoendet landskapsregeringen nu håller på att falla in i genom att täcka egna kostnader i verksamheten med medel från spelbolaget Paf.

     I bilaga 1 Översikt över användningen av penningautomatmedel år 2014/ Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning finns ett anslag på rad 23 om 214.000 euro som saknar hänvisning till moment i budgeten och endast med förklaringen att pengarna finns för landskapsregeringens disposition.

     I dessa ekonomiskt utmanande tider bör vi hantera finansiella medel med stor varsamhet. Lagtinget ska inte skriva ut fullmakter ”in blanco” till landskapregeringen för att fritt kunna disponera medel utan någon motivering eller hänvisning till ett moment i budgeten.

 

Med hänvisning till det ovan framförda föreslår vi

 

att moment 44.20.69 Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R) minskas med 214.000 euro med motiveringen att detta belopp saknar hänvisning till moment och specificering i budgeten för år 2014

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson