Budgetmotion 44/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 44/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapets hyreskostnader hos Åda ab,  minskning av anslag

 

 

Landskapsregeringen skriver i sitt budgetförslag för 2015 att i anslagen under konto 39000 – Allmänna förvaltningskostander, även ingår hyreskostnader för lokaler hos Åda Ab.

 

Landskapet, som planerar att flytta över all sin IT-personal och IT-drift till aktiebolaget Åda, kan enligt vår mening inte betala hyror för lokaler som man inte själv hyr. I detta fall är det aktiebolaget Åda som är hyresgäst. Detta kan tolkas både som givande av gåva eller otillåtet statsstöd.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

anslaget under moment 39000 allmänna förvaltiningskostnader under verksamhet minskas med 100.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson