Budgetmotion 44/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  44/2015-2016

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Försämra inte vården för demenssjuka

 

Landskapsregeringen och i förlängningen en majoritet av styrelsemedlemmarna i Ålands Hälso- och sjukvårdsstyrelse vill, utan närmare analyser,  stänga den specialavdelning  (1A) vid sjukhuset  där demenssjuka vårdats. Den samlade specialkompetens som byggts upp under flera år går därmed förlorad i en tid när demenssjukdomarna ökar kraftigt.  Bara på Åland noteras 50 nya fall / år och vid i minnesmottagningen är cirka 200 personer inskrivna. Beslutet andas kortsiktighet och slår hårt mot en svag patientgrupp.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (s. 80)

Ändring av anslag: Ökas med 600 000 euro

Momentmotivering: Under rubriken Verksamhetsförändringar ersätts de sju första meningarna med följande text: ” Under 2017görs en utredning av hur demenssjukvården på Åland kan effektiveras. Utredningen bör ha ett starkt patient / klientfokus och involvera alla berörda aktörer i vårdkedjan. Verksamheten vid avdelning 1A fortgår i oförändrad under 2017.”

 

 

Mariehamn den 14 november 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson