Budgetmotion 45/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 45/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


E-förvaltning  och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment

 

 

Landskapsregeringen föreslår under moment 43.01.05 Utvecklingsarbete (VR) att 400.000 euro av penningautomatmedel reserveras för finansiering av kostnader för att den digitala agendan ska verkställas.

     De projekt som nämns under detta moment är bl.a. ny hemsida för regeringen.ax och utveckling inom sociala medier. Flera åländska kommuner har redan välfungerande hemsidor och är ute på sociala medier vilket gör att landskapsregeringen och de åländska kommunerna befinner sig i olika faser för att förverkliga projekt inom e-förvaltning och e-tjänster.

     De flesta utnyttjarna av e-tjänster, då sådana finns tillgängliga, kommer att finnas ute i de åländska kommunerna. Därför är det av största vikt att också beakta och stöda alla de kommunala projekten inom e-förvaltning och e-tjänster, som utvecklas för medborgarna, för att vi snabbare ska kunna uppnå målsättningarna med den digitala agendan för Åland (ÅDA).

 

 

Med hänvisning till det ovan framförda föreslår vi

 

att under moment 43.01.05 Utvecklingsarbete (VR) införs ett nytt fjärde stycke enligt följande: ” För att snabbare kunna uppnå målsättningen med den digitala agendan (ÅDA) ingår i anslaget 50.000 euro för kommunala projekt inom e-förvaltning och e-tjänster, från vilka kommunerna kan ansöka om medel.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson