Budgetmotion 45/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 45/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålandskontoren- utveckling av relationer

 

 

 

Ålandskontoret i Stockholm sköter information om Ålands självstyrelse, Åland och EU, företagskontakter, kontakter mellan politiker och tjänstemän, information om att Arbeta & Bo på Åland, skattegränsinformation mm. Regeringen föreslår att verksamheten ska omorganiseras och att fokus ska ligga på information om Åland självstyrelse, näringslivskontakter och marknadsföring av Åland som destination och boendeort. Förändringen är således att Åland och EU lyfts bort liksom att skattegränsinformationen försvinner.

 

I Helsingfors föreslår regeringen att personalbehovet vid Ålandskontoret ses över. Ålandskontoret ska användas för politiskt kontaktskapande och nätverkande där ansvaret för att sköta kontoret och hålla uppe verksamheten åläggs de politiska partierna.

 

Arbetsinsatserna som gjorts under årtionden för att skapa relationer till politiker och organisationer och framförallt journalister vid Ålandskontoret har varit ovärderliga. De senaste månadernas bakslag för det åländska samhället visar att relationerna mellan Åland och Finland är viktigare än någonsin att intensifiera och fördjupa. Det behövs ett aktivt Ålandskontor varifrån man arbetar aktivt med frågor som berör Åland och där relationer och nätverk underhålls och skapas. Att Åland har intensiva kontakter och goda relationer till riksdagen och regeringen men även till näringslivet är avgörande för vårt samhälles utveckling och för att självstyrelselagsrevisionens ambitioner ska förverkligas.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att andra och tredje stycket under rubriken Omorganisering och effektivisering, Regeringskansliet i den allmänna motiveringen (s. 6) stryks och får följande lydelse:

”Relationerna mellan Åland och vår omvärld är viktigare än någonsin. För att utveckla och fördjupa relationerna och kontakterna mellan Åland och Finlands respektive Sveriges regeringar, riksdagar, näringsliv och media, omorganiseras och moderniseras verksamheterna vid Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm. Personalbehovet på Ålandskontoret i Helsingfors ses över så att tillräckligt med resurser finns för att Åland ska kunna agera och verka med god framförhållning i för Åland viktiga frågor. ”

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Britt Lundberg

Roger Nordlund

 

 

Runar Karlsson

Mikael Lindholm

 

 

Harry Jansson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Jörgen Pettersson