Budgetmotion 45/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 45/2016-2017

VTM

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förnyelsebar produktion av energi- utvärdering och program för rättvisa stödsystem

 

Landskapet har via förhandsavtal bundit upp sig till år 2022 att stöda vindkraftsproduktion. I avtalet finns enbart på förhand specificerade vindkraftsbolag, vilka kan erhålla stödet i relation till producerade megawattimme utöver marknadspriset.

Med hänsyn till ambitionen att gå mot 40% mindre utsläpp av växthusgaser, så som till exempel koldioxid, bör ett mera effektfullt och rättvist stödsystem utformas och implementeras inom en snar framtid. Detta kan göras parallellt med nuvarande stödåtaganden. Vi föreslår att ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion tas fram så att både företag och privata aktörer likställs. Vidare föreslås att alla produktionskällor så som sol, vind, våg eller andra alternativ skall ånjuta stöd på basen av producerade och i elsystemet inmatade kilowattimmar. Med detta tillvägagångssätt överlåter man åt producenter, företag eller privata hushåll, att själva avgöra vilket produktionssätt som är det mest effektiva i relation till initialinvestering. Målsättningen med det nya stödsystemet är att uppmuntra och engagera samt skapa möjligheter för fler att deltaga i produktionen av förnyelsebar energi.

 

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: Elsäkerhet och energi 720 (s 64)

Förslås att till kapitelmotiveringen fogas ett nytt andra  stycke : ”Målsättningen med det nya systemet skall vara att möjliggöra för samtliga  producenter av förnyelsebarenergi, både privatpersoner och företag, att åtnjuta likvärdiga och rättvisa produktionsstöd oberoende av produktionskälla.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Britt Lundberg                    

 

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Mikael Lindholm                

 

 

 

 

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Roger Nordlund

 

 

 

Runar Karlsson