Budgetmotion 46/2013-2014

Tillhör ärendet: Samarbetsunderstöd
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 46/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samarbetsunderstöd

 

 

I många kommuner pågår ett arbete som siktar mot effektivitetshöjningar. Samtidigt övervägs också samarbeten på olika områden mellan kommuner. Det finns alltså som det tycks, en drivkraft hos många kommuner och deras förtroendevalda att för sin del hjälpa till att lösa det finansieringsunderskott som drabbat den offentliga sektorn. Det finns starka skäl till att från landskapets sida stimulera detta positiva utvecklingsarbete.

     I landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna anges grunderna för att bevilja samarbetsunderstöd till kommunerna. Denna lagparagraf borde ges en utformning som tydligare riktar mot målet om samarbeten mellan kommuner som ger en inbesparande effekt för samhället. Ett beviljat samarbetsunderstöd enligt den föreslagna nya tydligare samarbetsunderstödsparagrafen skulle ge minst en lika stor kostnadsinbesparande effekt i de samarbetande kommunernas ekonomier.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att det under momentet 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) införs ett nytt stycke med följande lydelse: Landskapsregeringen bereder en ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna som tydliggör landskapsregeringens avsikt att bevilja samarbetsunderstöd till kommuner då samarbetet kommer att ge en minst lika stor kostnadsinbesparande effekt som det beviljade samarbetsunderstödet.

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren