Budgetmotion 46/2018-2019

Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   46/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm

 

     Kontakterna till Sverige blir allt mer avgörande i takt med att svenskan avvecklas som ett samhällsbärande språk i Finland. För att kunna bevara Åland svenskspråkigt är det avgörande att vi vänder oss mot Sverige i större grad.  Genom Ålandsöverenskommelsen har dessutom Sverige dessutom ett särskilt ansvar för att upprätthålla det svenska språkets status på Åland. Det är därför av största vikt att självstyrelsen aktivt arbetar med att utöka sin närvaro i vårt västra grannland. Naturliga och stabila kontakter till beslutsfattare, myndigheter och näringsliv är en förutsättning för att kunna vårda och utveckla det kulturella, politiska och ekonomiska samarbetet Åland och Sverige. Mot den bakgrunden har Sverige ända sedan självstyrelsens tillkomst i form av sitt generalkonsulat haft permanent representation på Åland. Att Åland idag saknar representation i Stockholm är därför inte bara bekymmersamt, det sänder en felaktig signal om att relationerna västerut inte är prioriterade – ett faktum som även Ålandsvänner i Sverige beklagat sig över. Mot den bakgrunden föreslår vi att saken åtgärdas genom att Ålandskontoret i Stockholm återinrättas.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet, s. 49

Ändring av anslag: Föreslås att anslaget ökas med 50 000

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "En permanent åländsk representation i Sverige återinrättas under året."

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson