Budgetmotion 47/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 47/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Köpstopp på naturskyddsområden

 

Trots ett överstort fastighetsbestånd föreslår regeringen ett totalanslag om 219.000 € för anskaffning av områden för naturskyddsändamål. Vi vill dock försäkra lagtinget om att anslaget enbart kan användas för intrångsersättningar och inte till nya inköp av naturskyddsområden eller värdering och andra åtgärder som direkt härrör sig till utvidgning av arealen för skyddad natur.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att motiveringen under Investeringar, moment 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) ges följande lydelse: ”Inga anskaffningar av naturskyddsområden får genomföras under året. Anslaget får därmed enbart användas till eventuella intrångsersättningar för befintliga naturskyddsområden.”

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Brage Eklund