Budgetmotion 48/2016-2017

Tillhör ärendet: Kortrutt
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 48/2016-2017

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kortrutt

 

Enligt budgetförslaget fortsätter arbetet med kortrutt enligt den strategi landskapsregeringen presenterade i meddelande nr 6/2013-2014 och koncentreras nu till projekten östra och västra Föglö. Noteras bör att meddelandet pekar på flera olika logistiska lösningar vilket i sin tur möjliggör alternativa placeringsmöjligheter för hamnanläggningar och därmed trafikrutter. Trots tidigare löften om beslut har inga sådana fattats. I kapitelmotiveringen skriver landskapsregeringen " Förverkligande av projekten sker i enlighet med investeringsplanen landskapsregeringen fastställer. Vid behov återkommer landskapsregeringen i ett senare budgetförslag med tilläggsanslag då dessa projekt skall verkställas". Vilka dessa projekt är framgår inte i texten ej heller hur finanseringen, till vissa delar eller kanske i sin helhet skall lösas.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (s.152)

Ändring av momentmotivering: Stycke fyra under momentmotiveringen får följande lydelse: ”Landskapsregeringen presenterar en helhetsplan gällande kortrutten för östra och västra Föglö, innefattande trafiklogistik, placering av broar och hamnar, vägdragningar och finansering, för lagtinget innan beslut om, i kortruttsprojektet ingående delprojekt, kan fattas och verkställas.

 

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (s.152)

Ändring av momentmotivering: Stycke fem under rubriken Bro- och hamninvesteringar får följande lydelse: ”Landskapsregeringen går vidare med infrastrukturprojektet bro över Prästösund.”

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (s.152)

Ändring av momentmotivering: Stycke sex, sju och åtta utgår i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 14 november 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Britt Lundberg