Budgetmotion 48/2014-2015

Tillhör ärendet: Ålands museum
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 48/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands museum, ändring av allmän motivering

 

 

Landskapsregeringen skriver i sitt budgetförslag för år 2015 vad gäller Kultur och kulturarv på sidan 28 att ett mål för museipolitiken är att se över denna struktur och hitta en effektiv och ändamålsenlig organisationsform som kan ta över ett större verksamhetsansvar för landskapsägda sevärdheter och museer.

 

Med anledning av detta föreslår vi

 

att i de allmänna motiveringarna kultur och kulturarv, på sidan 28, införs ett tillägg med följande lydelse: ”Under 2015 undersöks möjligheterna att omvandla Ålands museum till en offentligrättslig fond för att förstärka Ålands museums roll samt dess ekonomiska självständighet. Den offentligrättsliga fonden ska också kunna inkludera andra museiverksamheter i landskapet.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson