Budgetmotion 49/2013-2014

Tillhör ärendet: Personbiljetter och årskort
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 49/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Personbiljetter och årskort

 

 

För att öka intäkter till skärgårdstrafik bör möjligheterna att införa personbiljetter för turister och tillfälliga besökare undersökas. Ålänningarna betalar fortsättningsvis sina avgifter via årskort. Dessutom bör samma årskort införas för alla ålänningar.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen under momentet 48.01.01, trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhetsuppgifter (VR) infogas ett nytt fjärde stycke enligt följande:" Personbiljetter för turister och tillfälliga besökare undersöks samt samma årskort införs för alla ålänningar."

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa

 

 

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson