Budgetmotion 49/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 49/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors

 

I tilläggsbudgeten skriver LR att man under 2017 kommer att utreda en omstrukturering av verksamheten på Ålandskontoret i Stockholm, och att fokus läggs på att skapa kontakter som främjar synlighet för Ålands självstyrelse och näringsliv samt av Åland som turistdestination och boendeort. Vidare skriver LR att personalbehovet vid Ålandskontoret i Helsingfors bör ses över, och att fokus här läggs på politiskt kontaktskapande och nätverkande.

I olika sammanhang har det visat sig att Ålandskunskapen bland riksdagsledamöter i Helsingfors är otillfredsställande. I en värld när vi mer än någonsin behöver synas och öka kontakterna utåt har också Ålandskontoret i Stockholm en mycket viktig roll att spela. Även med respekt för den strama ekonomiska situationen anser motionens undertecknare således att det vore en strategiskt ofördelaktig prioritering att begränsa Ålandskontorens verksamhetsmedel, vilket de nuvarande formuleringarna i tilläggsbudgeten öppnar för.

 


Med anledning av ovanstående föreslår jag

 

att det till den almänna motiveringen, under rubriken Allmänna förvaltningen, Regeringskansliet (s 6) fogas följande text: ” Landskapsregeringen kommer i kommande budget att avstå från att minska på befintliga medel för Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm.”

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Brage Eklund