Budgetmotion 50/2016-2017

Tillhör ärendet: Extra anslag för kortrutt
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2017-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Extra anslag för kortrutt

 

Offentliga Åland står inför en väldig utmaning i form av ett investeringsbehov om hundratals miljoner euro i bl.a. nya byggnader, renovering av uttjänta broar och anskaffning av nya färjor till skärgårdstrafiken. Trots detta avser landskapsregeringen att inte ansöka om s.k. extra anslag för uppstarten av projekt på östra och västra Föglö. Undertecknade kan inte acceptera att satsningar på kortrutt inleds utan att lagtinget först getts möjlighet att pröva möjligheterna att upp till 40 procent av de totala kostnaderna kan täckas av extra anslag från finska staten. Det årliga avräkningsbeloppet till Åland har under lång tid legat väsentligt under den rättmätiga nivån, vilket tillsammans med statens övergång till nettobudgetering stärker anspråken på extra anslag för ändamålet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) sid. 29

Ändring av anslag: Sänks med 1.000.000 euro

Momentmotivering: Anslaget utgår i avvaktan på landskapsregeringens framställning om extra anslag för kortrutt

 

 

Mariehamn den 19 april 2017

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson                                      Britt Lundberg

 

 

Mikael Lindholm                                      Roger Nordlund