Budgetmotion 50/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt

 

 

Landskapsregeringen har i sin budget upptagit 4,8 miljoner euro under moment 48.30.77. Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) för bl.a. planering och projektering av vägar och planerade vägbyggnadsinvesteringar samt trafiksäkerhetsarbeten. Från tidigare år finns reserverade anslag om 3,9 miljoner euro kvar under detta moment.

   Vi utgår ifrån att landskapsregeringen fortfarande prioriterar utbygganden av GC-vägar för att underlätta den lätta trafikens framkomlighet samt att öka trafiksäkerhet på våra vägar. Även vad gäller turismen på Åland är utbyggnaden av GC-vägar en viktig investering för att locka flera turister till Åland.

   I budgeten för år 2014 under moment 48.30.77 finns redan upptaget en tunnel för GC-väg i Söderby som direkt kopplar till en GC-väg från Lemströms kanal till Söderby. För att få en rationell och en mest kostnadseffektiv helhetslösning som möjligt för tunneln avsedd för GC-väg i Söderby, bör en GC-väg från Lemströms kanal till Söderby tas med i planeringen och i förverkligandet av projektet.

 

Med anledning av detta föreslår vi

 

att under motiveringen till moment 48.30.77 Vägutbyggnads- och förbättringsarbeten fogas följande text: ”bilaga 4 – Beskrivning av investeringsprojekt – budget 2014, kompletteras med projektet ”Landsväg nr 3 Lemströms kanal – Söderby, separat gång- och cykelväg”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson