Budgetmotion 51/2015-2016

Tillhör ärendet: Allmän motivering
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 51/2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Allmän motivering

 

De sparmål som finns i första tilläggsbudgeten för år 2016 är lovvärt och ett trendbrott. Sparmålen borde dock varit högre ställda än som framgår av budgetförslaget.

 

Det enda sättet att få en ekonomi i balans är att minska kostnader och att sparmålen ges högre prioritet inom landskapsförvaltningen. Det föreliggande budgetförslaget innebär att landskapsregeringen överför en större andel av det ekonomiska ansvaret på medborgarna. Att minska på kommunandelarna innebär att landskapsregeringen kommer höja skatteprocenten i kommunerna med ca en procentenhet, alltså i de kommuner där skatten är 17% blir den nu 18%.  En skatteprocent för alla kommuner betyder ca 5-6 miljoner euro.

                     

Landskapsregeringen bör kontinuerligt ompröva alla anslag under året och få ut inom förvaltningen att ett ökat ekonomiskt ansvar vidtas för att minimera utgifterna och därigenom utöka sparmålen.

 

 

 

                      Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att allmänna motiveringen får ett nytt stycke med rubriken Sparmål och följande text: ”Den ekonomiska situationen i landskapet med flera år av budgetunder-skott bör ändras så att verksamhetsutgifterna minskas. Därför bör landskapets verksamhetsutgifter inom detta år minskas ytterligare med fem procent. Landskapsregeringen bör återkomma i den andra tilläggsbudgeten med ytterligare sparåtgärder för innevarande år.”

       

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund