Budgetmotion 51/2018-2019

Åländska böter till Ålandskassan

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  51/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åländska böter till Ålandskassan

 

 

     Åland har behörighet att lagstifta om böter inom de områden där lagtinget har behörighet att lagstifta i övrigt. Den åländska polisen utfärdar merparten av dessa bötesförelägganden, vilket orsakar betydande administrativa kostnader. Endast de ärenden som förs vidare till rättslig prövning belastar statliga myndigheter.

     Trots detta tillfaller böter som grundar sig på åländsk lagstiftning den finska staten. Vi föreslår således att regeringen ges i uppdrag att tillse att åländska böter framöver betalas till Åland.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet, (s. 49)

Momentmotivering: Föreslås att motiveringes ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen tillser under året att böter som grundar sig på åländsk lagstiftning tillfaller Åland.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom