Budgetmotion 51/2016-2017

Tillhör ärendet: Fler poliser på fältet
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 51/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2017-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Fler poliser på fältet

 

Ett tecken på att drogerna på Åland blir allt vanligare är att polisen sett en trend i att allt fler rattfyllerister konstateras ha narkotika i blodet. En stor utmaning är den stora ökningen av narkotikabrott och narkotikaanvändning som polisen larmat om. Det handlar inte bara om ungas allt liberalare syn på narkotika utan också om all den brottslighet som kan kopplas till narkotika till exempel stölder, skadegörelse och misshandel. Det går inte att blunda för att 2016 blev ett rekordår för narkotikabrott på Åland.

 

Den åländska polisen noterade i höstas att rivaliserande narkotikagäng haft uppgörelser också på Åland. Det är ett symptom på att narkotikahandeln växer på Åland. Fler hemfridsbrott, misshandel och olagahot-ärenden hos polisen bedöms bottna i narkotika. Det har också blivit svårare att få människor att vittna i narkotikamål vilket visar att det finns en rädsla i samhället.

 

Åland har länge varit förskonat från grova våldsdåd. Forskning i Finland visar att våldsamt motstånd mot polisen förekommer allt oftare. De senaste åren har flera poliser i våra närområden skjutits i tjänsten. Någon sådan trend går inte att skönja på Åland i nuläget. Det betyder inte att den åländska polisen inte behöver vara förberedd.

 

Alla våldsdåd kan dock inte stoppas enbart med mer specialistkundskap. Det behövs långsiktiga insatser för att motverka missbruk och socialt utanförskap. I vårt samhälle borde vi ha goda förutsättningar för att arbeta nära varandra och ha engagemang så att ingen blir utanför.

 

Polisen på Åland har haft hårda sparkrav på sig under de senaste åren. På Åland har personer i yttre tjänst flyttat till inre tjänst utan att någon ersatt dem, vilket betyder färre poliser på fältet. Det är inte rätt tid att spara på polisen just nu.

 

Polisstyrelsen har lovat krafttag mot narkotikan men har inte tilldelat några resurser.

 

Det behövs fler poliser ute på fält och fler poliser som gör det svårt för narkotikan att nå Åland. Vi har 8400 färjanlöp per år till våra hamnar och långt ifrån alla är bevakade. Polisen behöver i ett långsiktigt perspektiv få tillräckliga resurser för att kunna utreda vardagsbrott för att behålla sitt förtroende och för att ålänningarna ska kunna känna trygghet.

 

Vi äskar nu om 80 000 euro för att kunna förstärka polisresurserna för resten av året. På lång sikt behövs anslag om 245 000 euro per år för att polisen seriöst skall kunna hantera narkotikasituationen.

 

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 82500 Ålands polismyndighet sid. 31.

Ändring av anslag: Ökas med 80 000 euro så att minskningen av anslaget blir endast 28.000 euro.

Momentmotivering: Utökat anslag för förstärkning av resurser inom polismyndigheten.

 

 

Mariehamn den 20 april 2017

 

 

 

Britt Lundberg                                           Harry Jansson

 

 

 

Runar Karlsson                                         Mikael Lindholm

 

 

 

Roger Nordlund                                        Jörgen Pettersson

 

 

 

 

Veronica Thörnroos