Budgetmotion 51/2017-2018

Konkretiserat miljöarbete - skrotbilspremie

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   51/2017-2018

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos

2018-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkretiserat miljöarbete - skrotbilspremie

 

Vill vi skapa en bättre miljö räcker det inte med visioner och utredningar utan det krävs konkreta handlingar. Fordonsparken på Åland är en av världens äldsta. Motorfordonsbyrån uppskattar att antalet fordon ökar med 500-600 per år medan antalet skrotade fordon är 100-200 per år. Antalet fordon som avställs ökar och många ägare väljer tyvärr att dumpa dem i naturen istället för att föra till skrotning. En uppgradering av fordonsparken ger miljösmartare och säkrare bilar med lägre utsläppsnivåer.

 

Genom införande av en skrotbilspremie minskas antalet skrotbilar som i dag står och skräpar i naturen

 

 

FÖRSLAG   

 

Moment: 46000 Cirkulär ekonomi

Ändring av anslag: anslaget ökas med 90.000 euro

Tillägg till momentmotiveringen: ” Ur anslaget utgår medel för skrotbilspremier.”

 

 

Mariehamn den 17 september 2018

 

 

 

Veronica Thörnroos